Đêm rằm Phố Cổ 2019 – Hội An

Tết Trung Thu đi đâu? Hãy tham gia ngay Đêm rằm Phố Cổ 2019 – Hội An được tổ chức ngày 13/9 (dương lịch). . Mỗi tháng một lần, vào ngày 15 âm lịch, phố cổ Hội An lại trở Xem Chi Tiết