Đầu tháng giá tốt cùng Vietnam Airlines vé đi nội địa và quốc tế

Tháng 6 này, hàng loạt chuyến bay khuyến mãi cho quý khách tha hồ lựa chọn. Đầu tháng giá tốt cùng Vietnam Airlines vé đi nội địa và quốc tế với giá vé siêu rẻ vào mùa hè nay. Nhanh tay đặt vé Đầu tháng giá tốt cùng Vietnam Airlines vé đi nội địa và quốc tế tại phòng vé Việt Mỹ ngay hôm nay.

 Hotline: 0908 220 888 – 0907 820 888

+Chỉ bán vé trong 5 ngày từ 03/06/2019 tới 07/06/2019.

Đầu tháng giá tốt cùng Vietnam Airlines vé đi nội địa và quốc tế
Bảng hành trình Đầu tháng giá tốt cùng Vietnam Airlines vé rẻ đi nội địa một chiều
Từ Đến Giá vé một chiều Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về
Buôn Mê Thuột Đà Nẵng 929.000 VND 01/04/19-10/04/19 01/04/19-10/04/19
Buôn Mê Thuột Hà Nội 1.109.000 VND 17/04/19-25/04/19 17/04/19-25/04/19
Buôn Mê Thuột Tp.Hồ Chí Minh 709.000 VND 03/05/19-31/05/19 03/05/19-31/05/19
Cần Thơ Hà Nội 1.219.000 VND 01/08/19-29/08/19 01/08/19-29/08/19
Chu Lai Hà Nội 689.000 VND 03/09/19-29/12/19 03/09/19-29/12/19
Đà Lạt Hà Nội 1,109,000 VND
Đà Lạt Tp.Hồ Chí Minh 709.000 VND
Đà Nẵng Ban Me Thuot 929.000 VND
Đà Nẵng Hải Phòng 709.000 VND
Đà Nẵng Hà Nội 819.000 VND
Đà Nẵng Nha Trang 709.000 VND
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 819.000 VND
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 799.000 VND
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 1.219.000 VND
Hà Nội Buôn Mê Thuột 1.109.000 VND
Hà Nội Cần Thơ 1.219.000 VND
Hà Nội Chu Lai 709.000 VND
Hà Nội Đà Lạt 1.109.000 VND
Hà Nội Đà Nẵng 819.000 VND
Hà Nội Đồng Hới 819.000 VND
Hà Nội Huế 819.000 VND
Hà Nội Nha Trang 1.109.000 VND
Hà Nội Phú Quốc 1.219.000 VND
Hà Nội Pleiku 999.000 VND
Hà Nội Quy Nhơn 889.000 VND
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 1.219.000 VND
Hà Nội Vinh 709.000 VND
Huế Hà Nội 819.000 VND
Huế Tp.Hồ Chí Minh 819.000 VND
Nha Trang Đà Nẵng 709.000 VND
Nha Trang Hà Nội 1.109.000 VND
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 709.000 VND
Phú Quốc Hà Nội 1.219.000 VND
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 819.000 VND
Pleiku Hà Nội 979.000 VND
Pleiku Tp.Hồ Chí Minh 689.000 VND
Quy Nhơn Hà Nội 869.000 VND
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 689.000 VND
Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 1.089.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Mê Thuột 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Đà Lạt 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 819.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 1.219.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 1.219.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 819.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Huế 819.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Pleiku 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 1.109.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 1.219.000 VND
Vinh Hà Nội 709.000 VND
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 1.219.000 VND
Đồng Hới Hà Nội 799.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 889.000 VND
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 869.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 599.000 VND
Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 619.000 VND
Hà Nội Tuy Hòa 779.000 VND
Tuy Hòa Hà Nội 689.000 VND
Hải Phòng Đà Nẵng 709.000 VND
Đà Nẵng Hải Phòng 639.000 VND
Đà Nẵng Cần Thơ 709.000 VND
Cần Thơ Đà Nẵng 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Vân Đồn 1.109.000 VND
Vân Đồn Tp.Hồ Chí Minh 1.109.000 VND

Chi tiết hành trình giá vé Đầu tháng giá tốt cùng Vietnam Airlines vé rẻ  quốc tế khứ hồi:

Từ Đến Giá vé Giai đoạn Giai đoạn
khứ hồi chiều đi chiều về
Hà Nội Bangkok 135USD 01/04/19-14/04/19 01/04/19-11/04/19
18/04/19-25/04/19 15/04/19-29/04/19
01/05/19-27/08/19 06/05/19-01/09/19
02/09/19-26/12/19 05/09/19-26/12/19
04/01/20-28/01/20 08/01/20-24/01/20
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 130USD 02/02/20-31/03/20 29/01/20-31/03/20
Hà Nội Kuala Lumpur 101USD 01/04/19-25/04/19 01/04/19-27/04/19
30/04/19-30/06/19 03/05/19-30/06/19
01/08/19-28/08/19 01/08/19-30/08/19
01/09/19-21/12/19 04/09/19-14/12/19
03/01/20-24/01/20 26/12/19-31/12/19
31/01/20-31/03/20 03/01/20-26/01/20
Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 94USD 02/02/20-31/03/20
Hà Nội Singapore 165USD 01/04/19-25/04/19 01/04/19-29/04/19
30/04/19-30/06/19 03/05/19-30/06/19
01/08/19-28/08/19 01/08/19-30/08/19
02/09/19-21/12/19 04/09/19-21/12/19
03/01/20-24/01/20 03/01/20-20/01/20
31/01/20-31/03/20 24/01/20-26/01/20
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 153USD 02/02/20-31/03/20
Hà Nội Yangon 134USD 01/04/19-04/04/19 01/04/19-04/04/19
02/05/19-25/01/20 02/05/19-25/01/20
Tp.Hồ Chí Minh Yangon 275USD 04/02/20-31/03/20 04/02/20-31/03/20
Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 190USD 04/03/19-25/04/19 04/03/19-30/04/19
29/04/19-04/06/19 04/05/19-31/05/19
11/06/19-30/06/19 06/06/19-30/06/19
Hà Nội Siem Reap 169USD 01/04/19-04/04/19 01/04/19-04/04/19
23/04/19-23/12/19 23/04/19-23/12/19
01/01/20-17/01/20 01/01/20-17/01/20
Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 254USD 03/02/20-31/03/20 03/02/20-31/03/20
Hà Nội Luang Prabang 209USD 01/04/19-04/04/19 01/04/19-04/04/19
23/04/19-25/04/19 23/04/19-25/04/19
05/05/19-23/12/19 05/05/19-23/12/19
Tp.Hồ Chí Minh Vientiane 259USD 02/01/20-17/01/20 02/01/20-17/01/20
Hà Nội Vientiane 209USD 03/02/20-31/03/20 03/02/20-31/03/20
Hà Nội Bắc Kinh 438USD 01/04/19-24/04/19 01/04/19-27/04/19
Hà Nội Quảng Châu 240USD 30/04/19-14/07/19 02/05/19-09/07/19
Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 280USD 13/08/19-30/09/19 08/08/19-26/09/19
Đà Nẵng Quảng Châu 329USD 08/10/19-23/12/19 05/10/19-23/12/19
Hà Nội Thành Đô 295USD 01/01/20-19/01/20 31/12/19-19/01/20
Hà Nội Thượng Hải 464USD 04/02/20-31/03/20 04/02/20-31/03/20
Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 347USD
Hà Nội Hồng Công 198USD
Tp.Hồ Chí Minh Hồng Công 177USD
Hà Nội Cao Hùng 241USD 01/04/19-05/04/19 05/04/19-30/04/19
11/04/19-26/04/19 05/05/19-14/06/19
02/05/19-30/06/19 01/08/19-01/09/19
16/08/19-29/08/19 05/09/19-05/10/19
02/09/19-09/10/19 09/10/19-31/12/19
Hà Nội Đài Bắc 241USD 12/10/19-31/12/19 04/01/20-14/01/20
Tp.Hồ Chí Minh Cao Hùng 216USD 04/01/20-20/01/20 02/02/20-31/03/20
Tp.Hồ Chí Minh Đài Bắc 246USD 17/02/20-31/03/20
Hà Nội Tokyo 639USD 11/04/19-25/04/19 09/04/19-24/04/19
Hà Nội Nagoya 678USD 09/05/19-12/08/19 07/05/19-09/08/19
Hà Nội Fukuoka 664USD 19/08/19-26/12/19 15/08/19-26/12/19
Hà Nội Osaka 602USD 10/01/20-24/03/20 06/01/20-27/03/20
Tp.Hồ Chí Minh Fukuoka 579USD
Tp.Hồ Chí Minh Nagoya 593USD
Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 554USD
Tp.Hồ Chí Minh Osaka 598USD
Đà Nẵng Tokyo 494USD
Tp.Hồ Chí Minh Seoul 360USD 01/04/19-24/04/19 01/04/19-29/04/19
29/04/19-23/07/19 04/05/19-04/06/19
Đà Nẵng Seoul 360USD 17/08/19-13/09/19 07/06/19-23/07/19
Hà Nội Seoul 450USD 18/09/19-23/12/19 16/08/19-09/09/19
Nha Trang Seoul 354USD 05/01/20-25/01/20 14/09/19-01/10/19
Hà Nội Pusan 445USD 31/01/20-31/03/20 07/10/19-19/12/19
Tp.Hồ Chí Minh Pusan 548USD 01/03/20-31/03/20
Hà Nội Moscow 564USD 01/04/19-29/05/19 01/04/19-19/06/19
30/06/19-02/08/19 11/08/19-20/09/19
20/10/19-27/01/20 01/11/19-06/12/19
26/02/20-31/03/20 23/01/20-31/03/20
Hà Nội London 892USD 01/05/19-02/08/19 22/04/19-28/06/19
23/09/19-27/12/19 19/08/19-27/09/19
13/01/20-31/03/20 21/10/19-12/12/19
Tp.Hồ Chí Minh London 887USD 22/01/20-27/03/20
Hà Nội Paris 862USD 08/05/19-27/07/19 01/04/19-28/06/19
02/09/19-26/10/19 16/08/19-17/10/19
04/11/19-22/11/19 22/10/19-13/12/19
08/12/19-31/03/20 24/12/19-25/12/19
Tp.Hồ Chí Minh Paris 817USD 01/01/20-31/03/20
Hà Nội Frankfurt 857USD 01/04/19-27/07/19 01/04/19-07/07/19
02/09/19-31/12/19 16/08/19-13/12/19
09/01/20-31/03/20 30/12/19-14/01/20
Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 825USD 24/01/20-31/03/20
Hà Nội Sydney 639USD 01/04/19-22/04/19 01/04/19-10/04/19
30/04/19-16/07/19 16/04/19-28/06/19
29/07/19-08/10/19 08/07/19-27/09/19
14/10/19-31/12/19 30/09/19-30/11/19
16/02/20-31/03/20 08/01/20-28/01/20
Tp.Hồ Chí Minh Sydney 624USD 02/02/20-31/03/20
Tp.Hồ Chí Minh Melbourne 517USD 01/04/19-16/04/19 01/04/19-02/04/19
23/04/19-03/07/19 10/04/19-20/06/19
22/07/19-03/10/19 04/07/19-19/09/19
07/10/19-31/12/19 23/09/19-30/11/19
16/02/20-31/03/20 08/01/20-28/01/20
02/02/20-24/03/20
Singapore Hà Nội 217 SGD 01/04/19-29/04/19 01/04/19-25/04/19
03/05/19-30/06/19 30/04/19-30/06/19
01/08/19-30/08/19 01/08/19-28/08/19
04/09/19-21/12/19 02/09/19-21/12/19
03/01/20-20/01/20 03/01/20-24/01/20
24/01/20-26/01/20 31/01/20-31/03/20
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 196 SGD 02/02/20-31/03/20
Bangkok Hà Nội 4,505 THB 01/04/19-11/04/19 01/04/19-14/04/19
15/04/19-29/04/19 18/04/19-25/04/19
06/05/19-01/09/19 01/05/19-27/08/19
05/09/19-26/12/19 02/09/19-26/12/19
08/01/20-24/01/20 04/01/20-28/01/20
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 4,345 THB 29/01/20-31/03/20 02/02/20-31/03/20
Kuala Lumpur Hà Nội 414 MYR 01/04/19-27/04/19 01/04/19-25/04/19
03/05/19-30/06/19 30/04/19-30/06/19
01/08/19-30/08/19 01/08/19-28/08/19
04/09/19-14/12/19 01/09/19-21/12/19
26/12/19-31/12/19 03/01/20-24/01/20
03/01/20-26/01/20 31/01/20-31/03/20
Kuala Lumpur Tp.Hồ Chí Minh 340 MYR 02/02/20-31/03/20
Yangon Hà Nội 142USD 01/04/19-04/04/19 01/04/19-04/04/19
02/05/19-25/01/20 02/05/19-25/01/20
Yangon Tp.Hồ Chí Minh 149USD 04/02/20-31/03/20 04/02/20-31/03/20
Jakarta Tp.Hồ Chí Minh 3,788,200IDR 04/03/19-30/04/19 04/03/19-25/04/19
04/05/19-31/05/19 29/04/19-04/06/19
06/06/19-30/06/19 11/06/19-30/06/19
Siem Reap Hà Nội 302USD 01/04/19-04/04/19 01/04/19-04/04/19
Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh 227USD 23/04/19-23/12/19 23/04/19-23/12/19
Phnom Penh Hà Nội 198USD 01/01/20-17/01/20 01/01/20-17/01/20
Phnom Penh Tp.Hồ Chí Minh 140USD 03/02/20-31/03/20 03/02/20-31/03/20
Luang Prabang Hà Nội 182USD 01/04/19-04/04/19 01/04/19-04/04/19
23/04/19-25/04/19 23/04/19-25/04/19
Luang Prabang Tp.Hồ Chí Minh 201USD 05/05/19-23/12/19 05/05/19-23/12/19
Vientiane Hà Nội 190USD 02/01/20-17/01/20 02/01/20-17/01/20
Vientiane Tp.Hồ Chí Minh 209USD 03/02/20-31/03/20 03/02/20-31/03/20
Melbourne Hà Nội 752AUD 01/04/19-02/04/19 01/04/19-16/04/19
10/04/19-20/06/19 23/04/19-03/07/19
04/07/19-19/09/19 22/07/19-03/10/19
Melbourne Tp.Hồ Chí Minh 763AUD 23/09/19-30/11/19 07/10/19-31/12/19
Sydney Hà Nội 706AUD 08/01/20-28/01/20 16/02/20-31/03/20
Sydney Tp.Hồ Chí Minh 779AUD 02/02/20-24/03/20
Bắc Kinh Hà Nội 2,024CNY 01/04/19-27/04/19 01/04/19-24/04/19
Quảng Châu Đà Nẵng 1,601CNY 02/05/19-09/07/19 30/04/19-14/07/19
Quảng Châu Hà Nội 1,406CNY 08/08/19-26/09/19 13/08/19-30/09/19
Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh 1,373CNY 05/10/19-23/12/19 08/10/19-23/12/19
Thành Đô Hà Nội 1,274CNY 31/12/19-19/01/20 01/01/20-19/01/20
04/02/20-31/03/20 04/02/20-31/03/20
Hàng Châu Đà Nẵng 1,892CNY
Thượng Hải Hà Nội 1,998CNY
Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh 1,965CNY
Hongkong Hà Nội 1,221HKD
Hongkong Tp.Hồ Chí Minh 1,181HKD
Đài Bắc Tp.Hồ Chí Minh 5,099TWD 05/04/19-30/04/19 01/04/19-05/04/19
05/05/19-14/06/19 11/04/19-26/04/19
01/08/19-01/09/19 02/05/19-30/06/19
05/09/19-05/10/19 15/08/19-29/08/19
09/10/19-31/12/19 02/09/19-09/10/19
Đài Bắc Hà Nội 6,579TWD 04/01/20-14/01/20 12/10/19-31/12/19
Cao Hùng Tp.Hồ Chí Minh 5,994TWD 02/02/20-31/03/20 04/01/20-20/01/20
Cao Hùng Hà Nội 6,459TWD 17/02/20-31/03/20
Seoul Hà Nội 269,800KRW 01/04/19-29/04/19 01/04/19-24/04/19
04/05/19-04/06/19 29/04/19-23/07/19
Seoul Tp.Hồ Chí Minh 293,300KRW 07/06/19-23/07/19 17/08/19-13/09/19
Seoul Đà Nẵng 264,100KRW 16/08/19-09/09/19 18/09/19-23/12/19
Seoul Nha Trang 266,500KRW 14/09/19-01/10/19 05/01/20-25/01/20
Busan Hà Nội 264,800KRW 07/10/19-19/12/19 31/01/20-31/03/20
Busan Tp.Hồ Chí Minh 288,300KRW 01/03/20-31/03/20
Tokyo Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 44,000JPY 09/04/19-24/04/19 11/04/19-25/04/19
Osaka Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 44,430JPY 07/05/19-09/08/19 09/05/19-12/08/19
Fukuoka Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 42,360JPY 15/08/19-26/12/19 19/08/19-26/12/19
Nagoya Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 43,960JPY 06/01/20-27/03/20 10/01/20-24/03/20
Tokyo Danang 43,480JPY
Frankfurt Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 608EUR 01/04/19-07/07/19 01/04/19-27/07/19
16/08/19-13/12/19 02/09/19-31/12/19
30/12/19-14/01/20 09/01/20-31/03/20
24/01/20-31/03/20
Moscow Hà Nội 28,712RUB 01/04/19-19/06/19 01/04/19-29/05/19
11/08/19-20/09/19 30/06/19-02/08/19
01/11/19-06/12/19 20/10/19-27/01/20
23/01/20-31/03/20 26/02/20-31/03/20
London Hà Nội 504GBP 22/04/19-28/06/19 01/05/19-02/08/19
19/08/19-27/09/19 23/09/19-27/12/19
21/10/19-12/12/19 13/01/20-31/03/20
London Tp.Hồ Chí Minh 477GBP 22/01/20-27/03/20
Paris Hà Nội 672EUR 01/04/19-28/06/19 08/05/19-27/07/19
16/08/19-17/10/19 02/09/19-26/10/19
22/10/19-13/12/19 04/11/19-22/11/19
24/12/19-25/12/19 08/12/19-31/03/20
Paris Tp.Hồ Chí Minh 667EUR 01/01/20-31/03/20

Lưu ý:

  • Giá vé chưa bao gồm phí dịch vụ.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
  • Có kèm theo các điều kiện áp dụng.
  • Các giá cho hành trình giữa Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh và Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur/Jakarta là giá không bao gồm hành lý ký gửi.

Liên hệ săn vé Đầu tháng giá tốt cùng Vietnam Airlines vé rẻ đi nội địa và quốc tế – Việt Mỹ:

 Gọi điện đến tổng đài tư vấn đặt vé: 0908 220 888 – 0907 820 888

Hoặc đến trực tiếp ? CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÉ MÁY BAY VIỆT MỸ
✴ Đc: 466/8 Tân Kỳ Tân Quý, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú TPHCM.
? WEBSITE: vemaybayvietmy.com

Chia sẻ với mọi người