Vietnam Airlines khuyến mãi vé rẻ đi nội địa, Châu Á, Âu, Úc

Cuối tuần này, Vietnam Airlines khuyến mãi vé rẻ đi nội địa, Châu Á, Âu, Úc giá vé chỉ từ 599K. Nhanh tay săn vé đi khấp Châu Á, Châu Âu và Châu Úc tại Phòng vé Việt Mỹ ngay hôm nay.

Tổng đài tư vấn: 0907820 888 – 0908 220 888

+Thời gian bán vé: từ 22 – 23/6/2019.

+Thời gian bay áp dụng từng chặng bay khác nhau.

Vietnam Airlines khuyến mãi vé rẻ đi nội địa, Châu Á, Âu, Úc
Vietnam Airlines khuyến mãi vé rẻ đi nội địa, Châu Á, Âu, Úc

Chi tiết hành trình Vietnam Airlines khuyến mãi vé rẻ đi nội địa:

Từ Đến Giá vé một chiều Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 709.000 VND 11/08/19-29/08/19 11/08/19-29/08/19
Pleiku Tp.Hồ Chí Minh 689.000 VND 03/09/19-29/12/19 03/09/19-29/12/19
Buôn Mê Thuột Tp.Hồ Chí Minh 709.000 VND
Cần Thơ Đà Nẵng 599.000 VND
Đà Nẵng Cần Thơ 599.000 VND
Đà Nẵng Hà Nội 819.000 VND
Đà Nẵng Hải Phòng 709.000 VND
Đà Nẵng Nha Trang 599.000 VND
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 819.000 VND
Đà Lạt Tp.Hồ Chí Minh 709.000 VND
Hải Phòng Đà Nẵng 709.000 VND
Huế Hà Nội 819.000 VND
Huế Tp.Hồ Chí Minh 819.000 VND
Nha Trang Đà Nẵng 599.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Mê Thuột 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Đà Lạt 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Huế 819.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 709.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Pleiku 709.000 VND
Tuy Hòa Hà Nội 689.000 VND
Chu Lai Hà Nội 689.000 VND
Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 619.000 VND
Đồng Hới Hà Nội 799.000 VND
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 689.000 VND
Hà Nội Chu Lai 709.000 VND
Hà Nội Đà Nẵng 819.000 VND
Hà Nội Đồng Hới 819.000 VND
Hà Nội Huế 819.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 599.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 819.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 819.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 709.000 VND
Hà Nội Tuy Hòa 779.000 VND
Buôn Mê Thuột Đà Nẵng 929.000 VND
Đà Nẵng Ban Mê Thuộtt 929.000 VND
Hà Nội Vinh 599.000 VND
Vinh Hà Nội 599.000 VND
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 869.000 VND
Pleiku Hà Nội 979.000 VND
Quy Nhơn Hà Nội 869.000 VND
Hà Nội Pleiku 999.000 VND
Hà Nội Quy Nhơn 889.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 889.000 VND
Nha Trang Hà Nội 1.109.000 VND
Buôn Mê Thuột Hà Nội 1.109.000 VND
Đà Lạt Hà Nội 1.109.000 VND
Hà Nội Buôn Mê Thuột 1.109.000 VND
Hà Nội Đà Lạt 1.109.000 VND
Hà Nội Nha Trang 1.109.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Vân Đồn 889.000 VND
Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 1.089.000 VND
Vân Đồn Tp.Hồ Chí Minh 889.000 VND
Cần Thơ Hà Nội 1.219.000 VND
Hà Nội Cần Thơ 1.219.000 VND
Hà Nội Phú Quốc 1.219.000 VND
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 1.329.000 VND
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 1.219.000 VND
Phú Quốc Hà Nội 1.219.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 1.329.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 1.219.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 1.109.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 1.219.000 VND
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 1.219.000 VND

Chi tiết hành trình Vietnam Airlines khuyến mãi vé rẻ đi Đông Nam Á; 

Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về
Hà Nội Bangkok 156 USD 19/08/19-19/12/19 25/08/19-13/12/19
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 151 USD
Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 220 USD 01/09/19-30/11/19 10/09/19-30/11/19
20/12/19-28/12/19 28/12/19-31/12/19
Hà Nội Kuala Lumpur 139 USD 01/08/19-30/11/19 01/09/19-20/11/19
Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 104 USD 25/12/19-31/12/19
Hà Nội Singapore 183 USD 01/09/19-30/11/19 05/09/19-31/10/19
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 184 USD
Hà Nội Luang Prabang 214 USD 17/06/19-25/12/19 17/06/19-25/12/19
Hà Nội Siem Reap 174 USD 17/06/19-19/07/19 17/06/19-11/08/19
14/08/19-26/08/19 19/08/19-15/10/19
02/09/19-16/10/19
Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 229 USD 17/06/19-25/07/19 17/06/19-23/08/19
28/07/19-06/08/19 05/09/19-24/10/19
23/08/19-31/08/19
02/09/19-17/09/19
24/09/19-15/10/19
Hà Nội Vientiane 214 USD 17/06/19-24/08/19 06/07/19-05/08/19
02/09/19-08/10/19 06/09/19-09/10/19
Hà Nội Yangon 158 USD 17/06/19-20/06/19 27/06/19-09/10/19
04/07/19-19/07/19
25/07/19-12/10/19
Tp.Hồ Chí Minh Yangon 260 USD 01/08/19-06/09/19 01/08/19-28/09/19
03/10/19-20/10/19
Tp.Hồ Chí Minh Phnom Penh 190 USD 19/09/19-08/10/19 22/09/19-16/10/19
28/10/19-04/11/19
Bangkok Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh 4.635 THB 17/06/19-20/06/19 19/08/19-19/12/19
25/08/19-13/12/19
Jakarta Tp.Hồ Chí Minh 3.185.700IDR 17/06/19-30/06/19 01/09/19-30/11/19
10/09/19-30/11/19 20/12/19-28/12/19
28/12/19-31/12/19
Luang Prabang Hà Nội 179 USD 17/06/19-25/12/19 17/06/19-25/12/19
Siem Reap Hà Nội 161 USD 17/06/19-11/08/19 17/06/19-25/07/19
19/08/19-15/10/19 28/07/19-06/08/19
23/08/19-31/08/19
02/09/19-17/09/19
24/09/19-15/10/19
Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh 189 USD 17/06/19-23/08/19 17/06/19-25/07/19
05/09/19-24/10/19 28/07/19-06/08/19
23/08/19-31/08/19
02/09/19-17/09/19
24/09/19-15/10/19
Vientiane Hà Nội 172 USD 06/07/19-05/08/19 06/07/19-24/08/19
06/09/19-09/10/19 02/09/19-08/10/19
Buôn Mê Thuột Hà Nội 1.109.000 VND
Đà Lạt Hà Nội 1.109.000 VND
Hà Nội Buôn Mê Thuột 1.109.000 VND
Hà Nội Đà Lạt 1.109.000 VND
Hà Nội Nha Trang 1.109.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Vân Đồn 889.000 VND
Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 1.089.000 VND
Vân Đồn Tp.Hồ Chí Minh 889.000 VND
Cần Thơ Hà Nội 1.219.000 VND
Hà Nội Cần Thơ 1.219.000 VND
Hà Nội Phú Quốc 1.219.000 VND
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 1.329.000 VND
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 1.219.000 VND
Phú Quốc Hà Nội 1.219.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 1.329.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 1.219.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 1.109.000 VND
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 1.219.000 VND
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 1.219.000 VND

Chi tiết hành trình Vietnam Airlines khuyến mãi vé rẻ đi Đông Bắc Á:

Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về
Hà Nội Bắc Kinh 404 USD 17/06/19-14/07/19 17/06/19-09/07/19
Hà Nội Quảng Châu 194 USD 25/08/19-30/09/19 25/08/19-26/09/19
Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 260 USD 10/10/19-26/12/19 10/10/19-26/12/19
Đà Nẵng Quảng Châu 313 USD
Hà Nội Thành Đô 275 USD
Hà Nội Thượng Hải 410 USD
Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 335 USD
Đà Nẵng Hàng Châu 235 USD
Hà Nội Kaohsiung 202 USD 02/09/19-30/09/19 02/09/19-30/09/19
01/12/19-31/12/19 10/10/19-14/10/19
01/12/19-27/12/19
Tp.Hồ Chí Minh Kaohsiung 196 USD 02/09/19-08/10/19 02/09/19-04/10/19
14/10/19-30/11/19 10/10/19-30/11/19
Hà Nội Taipei 202 USD 02/09/19-30/09/19 02/09/19-08/09/19
01/02/19-31/12/19 10/10/19-14/10/19
Tp.Hồ Chí Minh Taipei 196 USD 02/09/19-08/10/19 02/09/19-04/10/19
14/10/19-30/11/19 10/10/19-30/11/19
Hà Nội Hongkong 197 USD 17/06/19-28/08/19 17/06/19-31/08/19
01/09/19-30/09/19 04/09/19-26/09/19
Tp.Hồ Chí Minh Hongkong 200 USD 07/10/19-23/12/19 02/10/19-23/12/19
Hà Nội Busan 425 USD 17/07/19-31/07/19 17/07/19-09/09/19
17/09/19-30/09/19 16/09/19-30/09/19
Tp.Hồ Chí Minh Busan 508 USD 17/09/19-30/09/19 17/09/19-30/09/19
Đà Nẵng Seoul 295 USD 17/07/19-31/07/19 17/07/19-31/07/19
11/08/19-13/09/19 11/08/19-10/09/19
17/09/19-23/12/19 17/09/19-20/12/19
Nha Trang Seoul 289 USD 17/07/19-24/07/19 17/07/19-25/07/19
11/08/19-13/09/19 11/08/19-09/09/19
17/09/19-31/12/19 17/09/19-20/12/19
Hà Nội Nagoya 618 USD 17/07/19-25/07/19 17/07/19-21/07/19
01/10/19-18/10/19 24/09/19-20/10/19
Hà Nội Osaka 622 USD 17/07/19-25/07/19 17/07/19-24/07/19
04/09/19-20/09/19 22/08/19-15/09/19
Tp. Hồ Chí Minh Osaka 568 USD 24/09/19-22/10/19
Đà Nẵng Osaka 418 USD 17/07/19-31/12/19 17/07/19-31/12/19
Hà Nội Tokyo 569 USD 01/10/19-18/10/19 01/10/19-20/10/19
Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 514 USD
Đà Nẵng Tokyo 414 USD 17/07/19-20/07/19 17/07/19-20/07/19
24/08/19-21/09/19 24/08/19-21/09/19
01/10/19-31/12/19 01/10/19-19/12/19
Bắc Kinh Hà Nội 1.530 CNY 17/06/19-09/07/19 17/06/19-14/07/19
Quảng Châu Hà Nội 1.112 CNY 25/08/19-26/09/19 25/08/19-30/09/19
Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh 1.078 CNY 10/10/19-26/12/19 10/10/19-26/12/19
Thành Đô Hà Nội 910 CNY
Thượng Hải Hà Nội 1.706 CNY
Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh 1.672 CNY
Hàng Châu Đà Nẵng 2.088 CNY
Busan Hà Nội 239.300KRW 17/07/19-09/09/19 17/07/19-31/07/19
16/09/19-30/09/19 17/09/19-30/09/19
Busan Tp.Hồ Chí Minh 266.100KRW 17/09/19-30/09/19 17/09/19-30/09/19
Seoul Đà Nẵng 208.700KRW 17/07/19-31/07/19 17/07/19-31/07/19
11/08/19-10/09/19 11/08/19-13/09/19
17/09/19-20/12/19 17/09/19-23/12/19
Seoul Nha Trang 204.300KRW 17/07/19-25/07/19 17/07/19-24/07/19
11/08/19-09/09/19 11/08/19-13/09/19
17/09/19-20/12/19 17/09/19-31/12/19
Taipei Tp.Hồ Chí Minh 4.842 TWD 01/08/19-01/09/19 16/08/19-29/08/19
Taipei Hà Nội 6.226 TWD 05/09/19-05/10/19 02/09/19-09/10/19
Kaohsiung Tp.Hồ Chí Minh 6.072 TWD 09/10/19-31/12/19 12/10/19-31/12/19
Kaohsiung Hà Nội 6.226 TWD

Chi tiết hành trình Vietnam Airlines khuyến mãi vé rẻ đi Châu Âu:

Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về
Hà Nội Frankfurt 853 USD 01/10/19-31/10/19 01/11/19-14/12/19
01/12/19-28/12/19
Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 799 USD 01/10/19-31/10/19 19/11/19-12/12/19
01/12/19-28/12/19
Hà Nội London 866 USD 01/10/19-31/10/19 01/11/19-14/12/19
Tp.Hồ Chí Minh London 861 USD 01/12/19-28/12/19
Hà Nội Moscow 546 USD 01/11/19-31/12/19 16/11/19-14/12/19
Tp.Hồ Chí Minh Paris 806 USD 17/07/19-26/07/19 16/08/19-17/10/19
02/09/19-15/11/19 23/10/19-13/12/19
08/12/19-28/12/19
Hà Nội Paris 861 USD 17/07/19-26/07/19 16/08/19-17/10/19
02/09/19-05/11/19 01/12/19-13/12/19
08/12/19-28/12/19
Frankfurt Hà Nội 488 EUR 19/08/19-30/09/19 01/10/19-31/10/19
01/11/19-14/12/19 01/12/19-28/12/19
Frankfurt Tp. Hồ Chí Minh 484 EUR 19/08/19-30/09/19 01/10/19-31/10/19
19/11/19-12/12/19 01/12/19-28/12/19
London Hà Nội 485 GBP 19/08/19-30/09/19 01/10/19-31/10/19
London Tp.Hồ Chí Minh 481 GBP 01/11/19-14/12/19 01/12/19-28/12/19
Moscow Hà Nội 29.694RUB 16/11/19-14/12/19 16/11/19-31/12/19
Moscow Tp.Hồ Chí Minh 29.361RUB
Paris Hà Nội 512 EUR 16/08/19-17/10/19 02/09/19-05/11/19
01/12/19-13/12/19 08/12/19-28/12/19
Paris Tp.Hồ Chí Minh 508 EUR 16/08/19-17/10/19 02/09/19-15/11/19
23/10/19-13/12/19 08/12/19-28/12/19

Chi tiết hành trình Vietnam Airlines khuyến mãi vé rẻ đi Châu Úc:

Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về
Hà Nội Sydney 609 USD 05/08/19-26/09/19 05/08/19-22/09/19
20/10/19-25/12/19 10/10/19-29/11/19
Tp.Hồ Chí Minh Melbourne 512 USD 04/08/19-26/09/19 04/08/19-17/09/19
14/10/19-19/12/19 30/09/19-29/11/19
Tp.Hồ Chí Minh Sydney 524 USD 05/08/19-26/09/19 05/08/19-22/09/19
20/10/19-23/12/19 10/10/19-29/11/19
Sydney Hà Nội 603 AUD 17/07/19-22/09/19 05/08/19-26/09/19
10/10/19-29/11/19 20/10/19-25/12/19
Melbourne Tp.Hồ Chí Minh 579 AUD 17/07/19-17/09/19 17/07/19-22/09/19
30/09/19-29/11/19 10/10/19-29/11/19
Sydney Tp.Hồ Chí Minh 596 AUD 17/07/19-22/09/19 05/08/19-26/09/19
10/10/19-29/11/19 20/10/19-23/12/19

*Lưu ý:

  • Giá vé 01 chiều và chưa bao gồm thuế phí dịch vụ.
  • Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;

Cách thức liên hệ đặt vé Vietnam Airlines khuyến mãi vé rẻ đi nội địa, Châu Á, Âu, Úc:

 Gọi điện đến tổng đài tư vấn đặt vé: 0908 220 888 – 0907 820 888

Hoặc đến trực tiếp ? CÔNG TY TNHH DU LỊCH BAY VIỆT MỸ
✴ Đc: 466/8 Tân Kỳ Tân Quý, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú TPHCM.
? WEBSITE: vemaybayvietmy.com

Chia sẻ với mọi người